Skip to content

Hangi dağıtım?

Hep diyorum. Red Hat/CentOS/Fedora kullanmıyor olsaydım Ubuntu kullanırdım. Her ne kadar paket güncelleme yönetimleri felaket olsa bile Ubuntu iyi (1 gün geçmeden güvenlik ile ilgisi olmayan yeni güncelleme yayınlamayınız...).


Ubuntu -- insan evladı için.