Skip to content

Red Hat, EnterpriseDB'ye yatırım yaptı.

Red Hat, EnterpriseDB'ye yatırım yaptı.

What Red Hat's investment in EnterpriseDB means konulu yazı da arkasından geldi. EDB'nin iş modelinin Red Hat'e yakın olması ilginç aslında. İkisi de subscription temelli bir iş modeli uyguluyorlar. Red Hat'in PostgreSQL'e verdiği destek zaten ortada. En büyük PostgreSQL geliştiricisi Red Hat' de çalışıyor. Halihazırda da EDB, PostgreSQL çekirdek ekibinden 2 kişiyi çalıştırıyor. Dolayısıyla bu işbirliği teknik ve pazarlama anlamında çok iyi olacağa benziyor.


EDB'nin PostgreSQL Plus Advanced Server ürünü zaten Oracle pazarını hedefliyor. PostgreSQL Plus ise bir "PostgreSQL dağıtımı" olarak kullanılıyor ve ücretsiz -- hatta içinde MySQL migrator da var. Dolayısıyla geniş bir pazara saldırma şansları var.


 Bekleyelim, görelim.
Plantuner

Plantuner, yeni bir PG projesi. Çevirmeyelim; doğrudan yazalım. Kullanalım, kullandıralım:


Whether somebody think it's bad or not, but sometime it's very interesting to be able to control planner (provide hints, which tells optimizer to ignore its algorithm in part), which is currently impossible in POstgreSQL. Oracle, for example, has over 120 hints, SQL Server also provides hints.


This first version of plantuner provides a possibility to hide specified indexes from PostgreSQL planner, so it will not use them.


There
are many situation, when developer want to temporarily disable specific index(es), without dropping them, or to instruct planner to use specific index.


Open Office ile rekabet semineri

Değerli İş Ortağımız,

Microsoft Office Ürün Ailesi ile müşterilerinizin hayatını çok daha
kolaylaştırabilmeniz, rakip ürünlerle olan rekabeti en iyi şekilde analiz
edebilmeniz ve Microsoft Office uygulamalarının kattığı değeri
müşterilerinize daha iyi anlatabilmeniz için sizleri, Amerika'dan konuğumuz
olacak Senior Microsoft Ürün Müdürü Jake Zborowski ile bir araya getiriyoruz.

Jake Zbrowski.nin gerçekleştireceği bu seminerde, Microsoft Office Ürün
Ailesinin rakip ürünler karşısında konumu ana hatları ile
değerlendirilecek, Microsoft Office Çözümlerinin kurumların iş yapış
süreçlerini nasıl kolaylaştırdığı anlatılacak ve Microsoft Office'in rakip ürünler
karşısındaki stratejilerine ilişkin örnekler ele alınacaktır. Microsoft
Office ürünleri ve sektördeki rekabet şartlarının ayrıntılı olarak
inceleneceği, konu hakkındaki güncel örneklerin verileceği bu seminerimize tüm
satış ve teknik ekiplerinizin katılmasını öneriyoruz.

Open Office kullanan müşterilerin Microsoft tarafından size yönlendirilmesi ve
satış öncesi servislerinden yazılım danışmanı bedeli kazanabilmeniz için eğitime
katılmanız ve program süresince IW Competency . Bilgi Çalışanı Yetkinliği
almak şarttır.

Toplantının sunu dili İngilizce olup, tüm katılımcılara kulaklık
dağıtılacak ve eğitimi Türkçe dinleme imkanı sunulacaktır. İstanbul
dışından katılmak isteyen iş ortaklarımız için Live Meeting seçeneği
sunulacaktır.

Zaman ayırdığınız ve işbirliğinde bulunduğunuz için teşekkür
ederiz.

Saygılarımızla;
Microsoft Türkiye

Hangi dağıtım?

Hep diyorum. Red Hat/CentOS/Fedora kullanmıyor olsaydım Ubuntu kullanırdım. Her ne kadar paket güncelleme yönetimleri felaket olsa bile Ubuntu iyi (1 gün geçmeden güvenlik ile ilgisi olmayan yeni güncelleme yayınlamayınız...).


Ubuntu -- insan evladı için.

memory overcommit var bir de

"16 GB RAM var, 2-3 GB'dan fazla swap ayırma" diye büyütüldük... Uyutulmuşuz:


  /proc/sys/vm/overcommit_memory
              This file contains the kernel virtual  memory  accounting  mode.
              Values are:

                     0: heuristic overcommit (this is the default)
                     1: always overcommit, never check
                     2: always check, never overcommit

              In  mode 0, calls of mmap(2) with MAP_NORESERVE are not checked,
              and the default check is very weak, leading to the risk of  get‐
              ting a process "OOM-killed".  Under Linux 2.4 any non-zero value
              implies mode 1.  In mode 2  (available  since  Linux  2.6),  the
              total  virtual  address  space on the system is limited to (SS +
              RAM*(r/100)), where SS is the size of the swap space, and RAM is
              the  size  of  the physical memory, and r is the contents of the
              file /proc/sys/vm/overcommit_ratio.

       /proc/sys/vm/overcommit_ratio
              See the description of /proc/sys/vm/overcommit_memory.